Whogreen Rewards er grønne ting på bæredygtighedslisten, der inspirerer omverdenen til at gøre jorden til et bæredygtigt sted

Nedbring CO2 og få naturlige ressourcer til at vare så længe som muligt til gavn for fremtidige generationer.
De vigtigste handlinger der hjælper klima, miljø og natur kan få en Reward med et grønt point.

Whogreen samler alt det bedste omkring bæredygtighed i et online hovedbibliotek.

De mest anvendte mærker der gør forbrug bedre for naturen vil findes her.

Samlet set skabes en effektiv grøn profil for Danmark til gavn for økonomisk og bæredygtig vækst. Alle kan blive inspireret til at:

Nedbringe CO2
Reducere energiforbrug
Anvende ressourcer på en ny måde
Spare ressourcer
Beskytte naturen
Plante træer.

Whogreen Rewards udstilles så hvert bæredygtigt emne ses for sig dekoreret med en Reward

Indsatser indenfor miljømæssig bæredygtighed og deltagelse i at nedbringe CO2, genbruge og spare ressourcer, der ligner hinanden samles i en SUPERGRUPPE. Gruppen bliver en lille bog i Whogreen bibioteket.

Vær med til at fremhæve Danmark

Vær med til at profilere de bedste danske eksempler på bæredygtighed verden rundt.

Flere med den samme Reward samles i en SUPERGRUPPE

BÆREDYGTIGHED DER KAN SES

Når SUPERGRUPPER kommunikeres er grønne point en del af den visuelle oplevelse. Det gør det nemmere at skelne imellem hvilke miljøvenlige indsatser der bidrager mest til at nedbringe CO2.

Generelt er det sådan at de høje point er nærmest til at nedbringe CO2 med praktisk handling eller indflydelse.

Farver gør det mere tiltrækkende at læse i biblioteket.

Miljøvenlig handling og bæredygtighed, der har med energi, miljø og klima at gøre sorteres i farver. De grønne farver er generelt nærmest til at nedbringe CO2, spare energi og ressourcer. Mens andre farver gør en mere indirekte indsats, som også er vigtig for den cirkulære økonomi.

Se mere under farver og stjerner

Verdens bæredygtighedsliste på dansk og engelsk til lokal og global inspiration

For hver by og virksomhed viser Whogreen en liste over byens og virksomhedens bedste aktiviteter og løsninger i forhold til at reducere CO2 og andre negative konsekvenser som transport, produktion og forbrug har på miljøet.

Bæredygtige emner der indgår i listen har en overskrift, som er identisk med SUPERGRUPPERNES overskrifter. SUPERGRUPPERNE samler løbende de byer og virksomheder som har emnerne tilfælles. Det giver en lærerig samling af inspiration til at forbedre vilkår for klima og miljø og derved alle menneskers sundhed.
Whogreen er det korte format fortalt med SUPERGRUPPER og grønne point for hvert initiativ. Whogreen belønner indsatsen med Super Ikoner som Rewards.

Vær med til at fremhæve Danmark internationalt som Super Danmark Sponsor.

3 logoer til at inspirere på 3 måder. Alle veje leder til lokal og global bæredygtig inspiration og konkurrencefordel for Danmark

Hope fuglen er det folkelige logo. Byer og virksomheder kan men fordel linke til sin Superside light (dansk) eller Superside (engelsk) i fremtiden, ligesom man linker til sine øvrige profiler.
Whogreen profilen er i dag begrænset til byer, virksomheder og professionelle.

Bæredygtig helt fuglen dekorerer præsentationer til byer og virksomheder. Logoet kan bruges til hjemmesider og brochurer. Så ved man at en by eller virksomhed har modtaget Rewards med grønne point eller de mere sjælde Awardgreen Awards, der kan modtages efter Rewards er givet.

Bæredygtig helt logoet kan benyttes, hvis man ønsker en mere synlig tilgang til at vise sin deltagelse i at gøre jorden til et bæredygtigt sted. Logoet kan med fordel sættes nederst på en hjemmeside, evt. i det område som mange virksomheder har under de menuer der henviser til CSR, miljø eller bæredygtighed.

©2021 Whogreen opslagsværk WHOGREEN & AWARDGREEN

KONTAKT OS

Send en e-mail og vi vil vende tilbage til jer snarest muligt. Vi ønsker jer en bæredygtig dag.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?